Textové pole:  


Vedení Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně se rozhodlo vybudovat pedagogické zařízení v podobě Fakultní lékárny, jakožto své vlastní základny pro praktickou výuku budoucích farmaceutů. Rozhodnutí fakultního vedení je opřeno o pozitivní zkušenosti z někdejší, dnes již legendární fakultní lékárny, která fungovala v Brně na Orlí ulici již od roku 1960 a byla zřízena z popudu tehdejší původní, později zrušené brněnské fakulty. Zmíněná lékárna byla původně projektována jakožto výuková základna pro brněnskou fakultu, po jejím sloučení s fakultou bratislavskou přešla do její kompetence, později po vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové se Fakultní lékárna stala jejím detašovaným výukovým pracovištěm. Tento stav trval až do začátku devadesátých let, kdy bylo toto pracoviště hradecké fakulty zrušeno. 
  	
Nově vybudovaná Fakultní lékárna je opřena o původní dávnou ideu, tj. o myšlenku praktické výuky řízené přímo učiteli fakulty a to v relativně optimálních podmínkách moderně vybaveného pracoviště. Navíc pak existence Fakultní lékárny podporuje doporučení Evropské unie obsažené ve směrnici 85/432/EHS, kde v článku 2., odstavci 3. se požaduje nepřetržitý, nejméně šest měsíců trvající praktický výcvik v akreditované veřejné nebo nemocniční lékárně.
 
Fakultní lékárna FaF VFU byla projektována souběžně s veterinární klinikou malých zvířat Veterinární fakulty VFU. Původní budova veterinární chirurgie byla navržena k základní rekonstrukci, v níž nalezla své místo i zamýšlená lékárna. Rekonstrukcí budovy byla pověřena firma UNISTAV a.s. Vedení Farmaceutické fakulty pak vytvořilo pracovní skupinu složenou ze zainteresovaných pedagogů, kteří dostali za úkol Fakultní lékárnu ideově navrhnout a celý proces její výstavby pak aktivně sledovat. Skupinu tvořili (v abecedním pořádku): Prof.Dr.Jozef Csöllei,CSc.,děkan fakulty,Doc.Dr.Josef Kolář,CSc.,proděkan fakulty, PharmDr..David Plaček, Prof.Dr.Vladimír Smečka,CSc. a RNDr.Naděžda Strnadová Zmínění pracovníci připravili základní dispoziční řešení lékárny a vypracovali představu o jejím interiérovém vybavení a o technickém zařízení. Na pravidelných schůzkách kontrolovali průběh výstavby a uplatňovali své připomínky jak ke stavbě samotné, tak k interiérovému zařízení (provedla firma INHOR Brno)  i k technickému vybavení. 

Lékárna byla pojata jako lékárna s odbornými pracovišti a jako taková byla schválena přímo pražským ústředím SÚKL. Organizačně pak byla zařazena jako účelové zařízení přímo do kompetence Farmaceutické fakulty VFU a je řízena přímo děkanem fakulty. Vedoucím lékárníkem byla jmenována RNDr.N.Strnadová, která po celou dobu výstavby dohlížela na správnost plnění dodávek všech pověřených firem. Zde je třeba poznamenat, že dohled nad plněním všech předpokládaných požadavků rozhodně nebyl jednoduchý a vyžádal si spoustu času a řadu diplomatických jednání a intervencí.

 

 

 

 

 

 

Fakultní

Lékárna

 

Palackého tř. 1,

612 42, Brno

 

 

Tel:

(+420) 54156 2951 – 55

 

Fax:

(+420) 54156 2953

 

Otevírací doba:

 

Pondělí: 7:00 - 18:00

 

Úterý:    7:00 - 18:00

 

Středa:   7:00 - 18:00

 

Čtvrtek:  7:00 - 18:00

 

Pátek:     7:00 - 15:00     

Textové pole: Zpět

Fakultní lékárna 2018

:

 

:

FAKULTNÍ

LÉKÁRNA

Apotheca Facultatis pharmaceuticae rediviva:

Textové pole: Další