Textové pole:  


Fakultní lékárna Farmaceutické fakulty VFU Brno byla slavnostně předána do užívání v září 2003. Tímto datem se začíná psát historie nového zdravotnicko-pedagogického zařízení, které bude vždy neodmyslitelně spjato s brněnskou farmaceutickou fakultou.

Její vznik není náhodný, navazuje na pozitivní zkušenosti dnes již legendární Fakultní lékárny  - Lékárny na Orlí v Brně. Tato lékárna vznikla v roce 1960 jako detašované pracoviště Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V roce 1969, kdy vznikla Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové, pokračovala tato Fakultní lékárna ve své činnosti pod vedením fakulty hradecké až do roku 1990. V tomto roce byla její činnost ukončena.

Fakultní lékárna plnila své pedagogické úkoly plných třicet let. Za tuto dobu absolvovalo svoji praxi v této lékárně více než dva tisíce studentů. Úzká spolupráce zdravotnických pracovníků s pedagogy fakult se příznivě odrazila jak ve výukovém procesu, tak v denním provozu Fakultní lékárny.

Smečka V.: Apotheca Facultatis pharmaceuticae rediviva

 

 

 

 

 

 

Fakultní

Lékárna

 

Palackého tř. 1,

612 42, Brno

 

 

Tel:

(+420) 54156 2951 – 55

 

Fax:

(+420) 54156 2953

 

Otevírací doba:

 

Pondělí: 7:00 - 18:00

 

Úterý:    7:00 - 18:00

 

Středa:   7:00 - 18:00

 

Čtvrtek:  7:00 - 18:00

 

Pátek:     7:00 - 15:00     

Textové pole: Zpět

Fakultní lékárna 2018

FAKULTNÍ

LÉKÁRNA

Historie Fakultní lékárny: