Textové pole: Fakultní lékárna je provozována Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno jako účelové zařízení Farmaceutické fakulty.
 
Fakultní lékárna je lékárnou s odbornými pracovišti:
s odborným pracovištěm zásob a výdeje
s odborným pracovištěm přípravy 
 
Na provozu Fakultní lékárny se podílejí jak zaměstnanci lékárny, tak i učitelé Farmaceutické fakulty, především Ústavu aplikované farmacie. Zdravotničtí pracovníci poskytují lékárenskou péči široké veřejnosti v návaznosti na spolupráci jak s humánními, tak veterinárními lékaři. Nabízí odbornou poradenskou službu, především z oblasti léčebné kosmetiky. Úkolem pedagogů v lékárně je především řízená odborná stáž studentů Farmaceutické fakulty.

Fakultní lékárna je situována v přízemí budovy Klinik malých zvířat (budova č. 43) v areálu univerzity, v bezprostředním sousedství ordinace praktického lékaře, gynekologa, endokrinologa, plicního lékaře a v blízkosti veterinárních klinik a ambulancí.

Interiér lékárny:

 

 

 

 

 

 

Fakultní

Lékárna

 

Palackého tř. 1,

612 42, Brno

 

Tel:

(+420) 54156 2951 – 55

 

Fax:

(+420) 54156 2953

 

Otevírací doba:

 

Pondělí: 7:00 - 18:00

 

Úterý:    7:00 - 18:00

 

Středa:   7:00 - 18:00

 

Čtvrtek:  7:00 - 18:00

 

Pátek:     7:00 - 15:00    

Fakultní lékárna 2018

FAKULTNÍ

LÉKÁRNA

O lékárně: