Textové pole: Problematiku lékařských předpisů upravuje vyhláška č. 54/2008 Sb, včetně dalších změn a doplňků, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání. 

Náležitosti receptů:
K částečné úhradě pacientem se předepisují léčivé přípravky označené na receptu symbolem "C", k plné úhradě pacientem se předepisují léčivé přípravky označené na receptu symbolem "P" a symbolem "I" jde-li o léčivý přípravek plně hrazený ze zdravotního pojištění,

Doba platnosti receptů:
Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí pět kalendářních dnů počínaje dnem jeho vystavení, pokud nejde o léčivé přípravky pro místní použití.

Ostatní léčivé přípravky 14 kalendářních dnů, neurčí-li předepisující lékař jinak, počínaje dnem jeho vystavení.

Recept na opakovaný výdej má platnost 6 měsíců počínaje dnem jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však jeden rok od jeho vystavení.

Recept vystavený lékařskou službou první pomoci platí nejdéle jeden kalendářní den následující po dnu jeho vystavení.

Výpis z receptu:
Nemá-li lékárna předepsaný počet balení nebo jestliže na receptu jsou předepsány dva druhy léčivých přípravků a není-li jeden z nich k dispozici ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví Vám lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu s označením "Výpis".

Výpis obsahuje náležitosti původního receptu. Doba platnosti výpisu je stejná jako u původního receptu a počítá se ode dne jeho vystavení.

 

 

 

 

 

 

Fakultní

Lékárna

 

Palackého tř. 1,

612 42, Brno

 

 

Tel:

(+420) 54156 2951 – 55

 

Fax:

(+420) 54156 2953

 

Otevírací doba:

 

Pondělí: 7:00 - 18:00

 

Úterý:    7:00 - 18:00

 

Středa:   7:00 - 18:00

 

Čtvrtek:  7:00 - 18:00

 

Pátek:     7:00 - 15:00     

Textové pole: Zpět

Fakultní lékárna 2018

FAKULTNÍ

LÉKÁRNA

Lékařské předpisy: