Textové pole: Na slušné, ohleduplné a příjemné chování personálu, na respektování  vašeho handicapu.

Na přiměřené soukromí. Nikdo vás nemůže nutit mluvit o citlivých otázkách za blízké přítomnosti dalších osob. 

Znát jméno zdravotníka který se vám věnuje. Každý lékárník i farmaceutická asistentka musí být označen jmenovkou s pracovním zařazením.

Na vydání či objednání léku dle lékařského předpisu nebo vašeho přání, pokud je to možné.

Na návrh dalšího postupu (náhradní lék, odeslání zpět k lékaři apod.) v případě nedostupnosti vámi či lékařem požadovaného léku (např. v případě ukončení výroby, registrace, výpadku apod.).

Na ověření a doplnění neúplného receptu, je-li to možné (ověření předepsaného medikamentu podle záznamů lékárny, vašeho nálezu či konzultací s lékařem), aby jste nemuseli absolvovat další cestu do ordinace a lékárny.

Na automatické poskytnutí základní informace o léku, který kupujete či vyzvedáváte na recept.

Na srozumitelnou a přiměřenou odpověď v případě dotazu na účinek, složení,  užívání, nežádoucí účinky či vzájemné ovlivňování se léků.

Na zhotovení nebo zajištění individuálně připravovaného léku (dle předpisu lékaře), případně informaci která lékárna toto léčivo připraví.

Pokud se k vám v lékárně nechovají podle těchto pravidel, vyberte si jinou, což je vaše právo. V žádném případě nejste nuceni respektovat nasměrování do určité lékárny.
Toto tzv. desatero (10 základních pravidel) přijali účastníci Porady předsedů OSL ČLK v Hradci Králové, konané 23.9. 2006. Je závazné morálně, nikoliv právně. Umožní Vám pacientům lépe posoudit kvalitu poskytovaných služeb.

 

 

 

 

 

 

Fakultní

Lékárna

 

Palackého tř. 1,

612 42, Brno

 

 

Tel:

(+420) 54156 2951 – 55

 

Fax:

(+420) 54156 2953

 

Otevírací doba:

 

Pondělí: 7:00 - 18:00

 

Úterý:    7:00 - 18:00

 

Středa:   7:00 - 18:00

 

Čtvrtek:  7:00 - 18:00

 

Pátek:     7:00 - 15:00     

Textové pole: Zpět

Fakultní lékárna 2016

FAKULTNÍ

LÉKÁRNA

„Desatero aneb na co máte v lékárnách právo“: